ახალი_ბანერი

პროდუქტი

ერთფაზიანი ენერგიის მრიცხველი

 • DEM1A002 ერთფაზიანი ენერგიის მრიცხველი

  DEM1A002 ერთფაზიანი ენერგიის მრიცხველი

  DEM1A სერიის ციფრული დენის მრიცხველი მუშაობს პირდაპირ კავშირში მაქსიმალური დატვირთვის 100A AC წრედთან.ამ მრიცხველს აქვს MID B&D სერტიფიცირებული SGS UK, რაც ადასტურებს მის სიზუსტესაც და ხარისხსაც.ეს სერთიფიკატი საშუალებას აძლევს ამ მოდელის გამოყენებას ნებისმიერი ქვებილინგის აპლიკაციისთვის

 • DEM1A001 ერთფაზიანი დენის მრიცხველი

  DEM1A სერიის ციფრული დენის მრიცხველი მუშაობს პირდაპირ კავშირში მაქსიმალური დატვირთვის 100A AC წრედთან.ამ მრიცხველს აქვს MID B&D სერტიფიცირებული SGS UK, რაც ადასტურებს მის სიზუსტესაც და ხარისხსაც.ეს სერთიფიკატი საშუალებას აძლევს ამ მოდელის გამოყენებას ნებისმიერი ქვებილინგის აპლიკაციისთვის
 • DEM1A102 ერთფაზიანი დენის მრიცხველი

  DEM1A სერიის ციფრული დენის მრიცხველი მუშაობს პირდაპირ კავშირში მაქსიმალური დატვირთვის 100A AC წრედთან.ამ მრიცხველს აქვს MID B&D სერტიფიცირებული SGS UK, რაც ადასტურებს მის სიზუსტესაც და ხარისხსაც.ეს სერთიფიკატი საშუალებას აძლევს ამ მოდელის გამოყენებას ნებისმიერი ქვებილინგის აპლიკაციისთვის
 • DDS353 სერიის ერთფაზიანი დენის მრიცხველი

  DDS353 სერიის ერთფაზიანი დენის მრიცხველი

  DDS353 სერიის ციფრული დენის მრიცხველი მუშაობს პირდაპირ კავშირში მაქსიმალური დატვირთვის 50A AC წრედთან.ამ მრიცხველს აქვს MID B&D სერტიფიცირებული SGS UK, რაც ადასტურებს მის სიზუსტესაც და ხარისხსაც.ეს სერთიფიკატი საშუალებას აძლევს ამ მოდელის გამოყენებას ნებისმიერი ქვებილინგის აპლიკაციისთვის.